Her på meland.com kjører vi vår egen Minecraft-server.

Hvis du har lyst til å finne ut hvordan dette kan gjøres, så anbefaler jeg veiviseren i denne wikien.

Her er et screengrab fra serveren:

Minecraft server screengrab